Narkotika/läkemedel

När du behöver intyg för att styrka drogfrihet gällande narkotika/läkemedel gäller vanligtvis en observationstid om minst 6 månader, räknat från första besöket. Du kommer att lämna minst 6 urinprover, men även blodprover under observationstiden. 

Vid första besöket, som kan ta upp till en timme träffar du vår mottagningssköterska som inhämtar uppgifter från dig om anledning till ärendet, tidigare historik samt medicinsk historik. Du kommer vid detta besök att lämna det första av de prover som krävs av Transportstyrelsen för utfärdande av intyg. Du får även information kring rutiner som gäller för de följande provtagningarna. 

Till det första besöket tar du med dig föreläggandet eller beslutet du har fått av Transportstyrelsen samt ID-handling. 

Följande provtagningar ska  vara oannonserade och du kommer att kallas med kort varsel (1-3 dagar beroende på aktuell/a substanser) via telefon eller sms. 

Efter avslutade provtagningar bokas du för ett besök till vår läkare för utfärdande av intyg enligt Vägverkets föreskrifter. Läkarintyget utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi intyget till Transportstyrelsen.

Du kontaktar oss via SMS (070-638 43 33) för bokning av första besök.

-Uppge då namn, adress, personnummer

-villkoren i föreläggandet från Transportsstyrelsen (antal blodprover, antal urinprov, observationstidens längd och när intyget senast ska vara Transportsstyrelsen tillhanda).

Vi skickar därefter en kallelse till dig. Exempel kostnad

  1:a besök inkl. en provtagning         1400 kr 
  Provtagning 2-6         1000 kr         vardera
     
  Läkarbesök för utfärdande av intyg
1400 kr 
     
Totalkostnad för intyg inkl. moms                                7800 kr
                                                              
     

Extra provtagning

  • Avvikande provsvar, drogscreening som utfaller positiv vid verifiering debiteras med faktisk kostnad för verifieringen samt medför extra provtagning som debiteras med 1000 kronor.


Första besöket betalas alltid med Swish eller kontant.

Nästkommande besök betalas helst med Swish. Kan betalas via faktura(10 dagar) men då tillkommer exp.avgift 50:-

Tid för intyg bokas till någon av våra läkare efter att provtagningarna är komplett och till fullo betalda.

Välkommen till oss!

Vi hänvisar i första hand till SMS vid kontakt med oss:     070-638 43 33

Vi gör det enkelt för Dig - lämna blodprover på hemorten

Du kan nu lämna blodprover på remiss. Du får då med dig remisser hem efter ditt besök hos oss.

När det är dags att lämna prover så skickar vi kallelse via SMS till dig. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enl Transportstyrelsens krav.

Vi har avtal med de flesta hälsocentraler i landet. Det går även bra att gå till sjukhusets LAB. 

När alla prover är klara får du en tid hos oss för läkarbesök för intygsskrivning. Vi planerar in ett besök preliminärt när vi startar upp ditt ärende.

Nyhet! Se våra lediga tider direkt när du behöver en tid för Högre behörighet

Nu kan du smidigt boka tid för Högre behörighet genom tjänsten "Bokadirekt"

Boka tid

Länkar