Alkolås

Den som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att hos Transportstyrelsen ansöka om villkorat körkort med alkolås , i stället för att få körkortet indraget.

Beroende på den av Transportstyrelsen beslutade spärrtidens längd  utfärdas villkorat körkort med alkolås på antingen 1 eller 2 år. (Grovt rattfylleri innebär alltid 2 års spärrtid).

Om din villkorstid är 1 år:

Inga uppföljande provtagningar krävs

Om din villkorstid är 2 år:

Under de första 6 månaderna behöver du lämna 4 blodprover för alkohol. Därefter följer läkarbesök för intyg. Under nästa 12-månadersperiod behöver du lämna ytterligare 4 blodprover för alkohol. Därefter behövs ett ytterligare intyg, med detta ansöker du om att få tillbaka körkort utan villkor.

Om Du har alkoholproblem som uppfyller kriterier för diagnos missbruk eller beroende kommer Transportstyrelsen att kräva en observationsperiod (oftast 6 månader, 4 blodprover) innan du kan beviljas alkolås!

Alkolåset hyrs eller köps och monteras av återförsäljare som är anvisade av Transportstyrelsen och kopplas till bilens tändningssystem. För att kunna starta bilen måste föraren blåsa i ett munstycke där utandningsluften kontrolleras. Om utandningsluften innehåller alkohol motsvarande 0,2 promille eller mer går motorn inte att starta. Dessutom måste föraren blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Varje blåsning samt resultat registreras i alkolåsets minnesfunktion som regelbundet töms hos alkolås- återförsäljarens servicestation. Om blåsning med för hög promillenivå registrerats rapporteras detta till Transportsyrelsen.

Personer som använder beroendeframkallande droger eller icke godkända läkemedel har inte möjlighet att söka villkorat körkort med alkolås. Man får inte heller använda beroendeframkallande lugnande eller smärtstillande läkemedel när man har villkorat körkort med alkolås annat än tillfälligt, och då endast efter läkares ordination.

Den som har villkorat körkort med alkolås måste regelbundet styrka att han eller hon inte missbrukar alkohol genom läkarintyg och blodprover.  Den som inte klarar villkoren i viljeförklaringen  får inte längre inneha villkorat körkort med alkolås och körkortet återkallas då.

Läs mer om alkolås här

 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/alkolas-efter-rattfylleri

 

Kostnad för ansökan om villkorat körkort med alkolås 1 års villkorstid:

Första besök inkl provtagning           1400 kr

Läkarbesök för utfärdande av intyg   1400 kr

Totalt                                             2800 kr

Betalar gör du endast via Swish!

 

Kostnad för ansökan om villkorat körkort med alkolås 2 års villkorstid:

Första besök inkl provtagning           1400 kr

Läkarbesök för utfärdande av intyg   1400 kr

Totalt                                             2800 kr

Betalar gör du endast via Swish!

Läkarintyg och provtagning under 2-årsperioden:

8 blodprover 8000 kr

2 läkarintyg 2800 kr

Betalar gör du via Swish. Kan också betalas via faktura (exp.avgift 50:- tillkommer).

 

Välkommen till oss!

Vi hänvisar i första hand till SMS vid kontakt med oss:     070-638 43 33

Vi gör det enkelt för Dig - lämna blodprover på hemorten

Du kan nu lämna blodprover på remiss. Du får då med dig remisser hem efter ditt besök hos oss.

När det är dags att lämna prover så skickar vi kallelse via SMS till dig. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enl Transportstyrelsens krav.

Vi har avtal med de flesta hälsocentraler i landet. Det går även bra att gå till sjukhusets LAB. 

När alla prover är klara får du en tid hos oss för läkarbesök för intygsskrivning. Vi planerar in ett besök preliminärt när vi startar upp ditt ärende.

Nyhet! Se våra lediga tider direkt när du behöver en tid för Högre behörighet

Nu kan du smidigt boka tid för Högre behörighet genom tjänsten "Bokadirekt"

Boka tid

Länkar