Alkohol

När du blivit av med ditt körkort och behöver intyg för att styrka pålitlighet i nykterhetshänseende gäller vanligtvis en observationstid om minst 6 månader, detta räknat från det första besöket, samt att det görs minst 4 provtagningar jämnt fördelade under denna tid. 
Du kommer även att behöva lämna urinprov för att visa frånvaro av annat substansbruk (drogtest) enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Vid första besöket, som kan ta upp till en timme, träffar du någon av våra mottagningssköterskor som inhämtar uppgifter från dig, såsom anledning till ärendet, tidigare historik samt medicinsk historik. Du kommer också vid detta besök att lämna det första av de prover som krävs av Transportstyrelsen för utfärdande av intyg. Du får även information kring de rutiner som gäller för de följande provtagningarna. 

Till det första besöket tar du med dig föreläggandet eller beslutet du har fått av Transportstyrelsen samt ID handling.
Till de följande provtagningarna meddelas du vanligtvis per SMS med 4 till 5 dagars varsel. För blodprov kan du då använda remissen från oss och lämna provet på din hälsocentral, för ev urinprov får du en tid till vår mottagning. Efter avslutade provtagningar bokas du för ett besök till läkare för utfärdande av läkarintyg, vilket utfärdas efter godkända prover och erlagd betalning, därefter skickar vi intyget till Transportstyrelsen. 


Du kontaktar oss via SMS för bokning av ditt första besök.

-Uppge då namn, adress, personnummer

-villkoren i föreläggandet från Transportsstyrelsen (antal blodprover, antal urinprov, observationstidens längd och när intyget senast ska vara Transportsstyrelsen tillhanda).

Vi skickar därefter en kallelse till dig. 

Exempel kostnad alkohol(6 månader)

  1:a besök inkl. en provtagning 1 400 kr 
  Provtagning 2 1000 
  Provtagning 3 1000 
  Provtagning 4 1000 
  Läkarbesök för utfärdande av intyg 1 400 kr 
 
  Totalkostnad för intyg inkl. moms 5800 


Extra provtagning

  • Avvikande provsvar (förhöjda eller positiva värden) medför extra provtagning som debiteras med  1000  kronor per provtagning.


Betalning sker alltid kontant vid första besöket!.

Nästkommande besök kan betalas antingen kontant eller via faktura (10 dagar).

Efterföljande besök/provtagningar bokas först efter att föregående besök/provtagning är batald.

 

Välkommen till oss!

Vi hänvisar i första hand till SMS vid kontakt med oss:     070-638 43 33

Vi gör det enkelt för Dig - lämna blodprover på hemorten

Du kan nu lämna blodprover på remiss. Du får då med dig remisser hem efter ditt besök hos oss.

När det är dags att lämna prover så skickar vi kallelse via SMS till dig. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enl Transportstyrelsens krav.

Vi har avtal med de flesta hälsocentraler i landet. Det går även bra att gå till sjukhusets LAB. 

När alla prover är klara får du en tid hos oss för läkarbesök för intygsskrivning. Vi planerar in ett besök preliminärt när vi startar upp ditt ärende.

Nyhet! Se våra lediga tider direkt när du behöver en tid för Högre behörighet

Nu kan du smidigt boka tid för Högre behörighet genom tjänsten "Bokadirekt"

Boka tid

Länkar