Välkommen till Körkortsmottagningen Gävleborg

När du av någon anledning förlorat ditt körkort

Körkortsmottagningen i Gävleborg hjälper både företag och privatpersoner och kan erbjuda snabba tider och bra pris. 

 Vi gör det enkelt för dig

 • Vi hjälper dig med intyg till Transportstyrelsen för ansökan om körkortstillstånd när du på grund av alkohol eller droger fått ditt körkort indraget, spärrat eller ifrågasatt.

 • Vi erbjuder dig professionellt bemötande, konsultation, rådgivning samt information av erfaren personal.

 • Förlängning av körkort (högre behörighet)

 • Intyg och provtagning för alkolås

 • Vi utför observationer och provtagningar samt läkarintyg enligt 17 kap. i Vägverkets föreskrifter . Läkarintygen utfärdas av läkare med specialistkompetens efter avslutad observationstid. 
 • Provtagning för urin och blodprov sker i våra lokaler. Det finns även möjlighet att lämna prover på remiss från oss. Detta gäller endast blodprover som du tar på din hälsocentral/sjukhuslab.

  Vänd dig alltså till oss när du på grund av alkohol eller droger behöver intyg för att:

  • få lämplighetsintyg
  • få behålla körkortet
  • få tillbaka körkortet efter spärrtid
  • ta om körkortet
  • villkorat körkort med alkolås

  Vid första mötet på Körkortsmottagningen ska du ha med dig Transportstyrelsens föreläggande/beslut i ärendet samt ID-handling. 

 Vi önskar både gamla och nya kunder välkomna!